PORTERS

DEFENSES

MIG-CAMPISTES

DAVANTERS

COS TÈCNIC

Joan Prat

Delegat

Jordi Costa

Entrenador