Política de devolució

Política de devolució

Les presents condicions de venda regulen la relació derivada dels processos de compra formalitzats pels usuaris a través de la pàgina Web del CLUB HOQUEI OLOT. (en endavant “el Venedor”).

1. ACCEPTACIÓ

L’ Usuari accepta expressament l’adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, a la versió publicada per www.hoqueiolot.com en el moment en què l’Usuari contracti el producte en el que està interessat. Per tant, l’Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte, donat que les mateixes han pogut ser objecte de modificació.

2. COMANDA

El  Usuari efectua la comanda fent clic sobre l’opció que esculli. En aquell moment apareixerà a la cistella de la compra. Quan premi a la opció de “FINALITZAR COMPRA” serà redirigit a la pàgina de pagament on podrà realitzar la compra mitjançant targeta de crèdit.

3. CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Quan l’Usuari finalitzi el procés de pagament, la plataforma de pagament procedirà a enviar un mail de confirmació del pagament. La venda no finalitzarà fins que no es confirmi per part del Venedor que el pagament s’ha realitzat correctament,

4. ENTREGA

L’entrega es realitzarà a les oficines del Club Hoquei Olot. L’empresa TC equipacions és l’encarregada de realizar les comandes de samarretes i per tant, l’entrega pot tardar unes setmanes. Un cop estiguin a disposició del client, el Club Hoquei Olot l’avisarà perquè la pugui recollir.

5. FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament acceptada és la següent: TARGETA. Desprès de confirmar la comanda, l’usuari serà redirigit a la plataforma de pagament. El cobrament de l’import no garanteix que la compra s’hagi realitzat correctament. Serà necessari el mail de confirmació per part del Venedor.

6. DESPESES D’ENVIAMENT

El portal www.hoqueiolot.com NO fa enviaments. Tots els productes comprats s’hauran de recollir a les oficines del club (Avda, República Argentina s/n, Olot (17800).

7. DEVOLUCIONS

En el cas de que l ‘Usuari no estigui satisfet amb la compra pot exercir el dret a devolució en un termini de 10 dies naturals a contar des de el dia de recepció del producte. Per exercir aquest dret, l’Usuari ha d’enviar un mail a hoqueiolot@gmail.com, indicant les dades necessàries per a poder procedir a la devolució. No es podrà acceptar cap paquet que li manqui algun dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).

El Venedor entendrà que té lloc el dret de devolució sempre que l‘Usuari compleixi amb el termini establert a tal efecte.

En el cas de que la devolució sigui per causes impotables al Venedor (producte defectuós) serà aquest el encarregat d’assumir els costos de devolució del producte en qüestió. Per contra, si es en canvi s’origina a causes no imputables al Venedor serà l’Usuari qui s’encarregui de la devolució del producte al Venedor dintre del termini establert a tal efecte (10 dies naturals). En aquest cas, el Venedor reemborsarà al Usuari tots els pagaments realitzats en atenció al producte en qüestió excepte les despeses d’enviament en un termini de 15 dies naturals des de la recepció del producte mitjançant el mateix canal de pagament utilitzat en el procés de compra.

No es podrà exercir el dret de devolució quan existeixin indicis de que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per la seva venda posterior. No es podrà acceptar cap paquet que li manqui algun dels elements d’identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda).

7. IMPOSTOS

Els preus dels productes s’expressen en euros i inclouen l’Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte, però cap altre impost, taxa o recàrrec.

8. PREUS

Els productes es venen al preu que s’indica al portal web. El Venedor es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

9. COPYRIGHT

Tota la informació continguda a en aquest portal web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor i altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament al Venedor per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, això com qualsevol tipus de cessió, de tot o part del contingut d’aquesta web, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegida per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del portal web i tot el concepte disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeos, informació, aplicacions, software, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició són propietat exclusiva del Venedor o de les seves llicenciants, amb tots els drets reservats.

Cap part del contingut del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda d’alguna forma o per cap mitjà, total o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Venedor.

10. PROTECCIÓ DE DADES

El Venedor compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica y demés normativa vigent en cada moment, y vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades el Usuari. En el marc de les seves activitats el portal web del Venedor suposa de la possibilitat de registre de Usuaris per l’enviament de comunicacions de correu electrònic i per enviar missatges mitjançant un formulari de contacte o el seguiment de serveis o productes contractats. Les dades personals sol·licitades en aquesta activitat queden incorporades en un fitxer amb la finalitat de comunicació de les novetats i continguts relacionals amb el portal, o el seguiment de productes o serveis contractats, actuant com a responsable el Venedor.

En Venedor informa i garanteix expressament al Usuari que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que resulti necessària realitzar algun tipus de cessió d’aquestes dades, es sol·licitarà el consentiment exprés, informat e inequívoc per part dels seus titulars. El Venedor garanteix en tot moment a l’usuari els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i posició en els termes disposats en la legislació vigent. En aquest sentit, podrà exercir els drets enviant una sol·licitud expressa mitjançant el formulari de contacte o en el següent correu electrònic: hoqueiolot@gmail.com

Les presents Condicions de Venda seran d’aplicació a la totalitat dels serveis o productes oferts en aquest portal web a excepció de que s’especifiqui el contrari en algun cas en concret per part del Venedor.