Política privacitat

Política de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Les seves dades personals seran tractades per el Club Hoquei Olot, amb domicili a l’ Avinguda República Argentina s/n, 17800 Olot (Girona) i amb CIF G17349796.

 2. FINALITATS: Les dades seran tractades per a la gestió de la Base de dades del club amb les següents finalitats, sempre i quan ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les respectives caselles establertes a l’efecte en el formulari:

  • Enviament de promocions i informacions referents al club

3. COMUNICACIÓ DE DADES: Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, els quals realitzen determinades activitats per al Club (com per exemple l’enviament de la newsletter), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat 5 següent.

 4. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS: Per alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de forma automàtica sense intervenció humana. Per exemple, podrem segmentar-lo segons si tenen interès en determinades seccions de la CLUB HOQUEI OLOT.

Tanmateix podem elaborar un perfil mitjançant l’anàlisi del seu comportament a la web o mostrant-li productes que puguin ser del seu interès, en base a les preferències que hagi mostrat mitjançant la seva navegació, o informació obtinguda mitjançant les cookies.

A més, si ha acceptat rebre comunicacions comercials, les mateixes podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé en base a aquelles dades que podem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts o reacció a les nostres comunicacions, entre d’altres.

Aquesta personalització es realitza de forma parcialment automatitzada, en el sentit que el Club determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considerem que és d’interès tant del Club como de l’usuari.

6. DURACIÓ DEL TRACTAMENT: Totes les dades que ens proporcioni seran tractats indefinidament mentre sigui soci del club. Un cop es doni de baixa, el Club Hoquei Olot conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol obligació legal del Club.

7. EXERCICI DELS SEUS DRETS: En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

Tanmateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció Avinguda República Argentina s/n, 17800 Olot (Girona) , amb la referència “BAIXA de les Dades Personals”, o bé per correu electrònic a hoqueiolot@gmail.com

Si té qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altre qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre Deprtament legal per correu electrònic a la direcció hoqueiolot@gmail.com.